Europe Calling! Internationale Postzegel

Tijdens de EU&ME Top op 9 december 2016 hebben alle gasten een limited edition Europe Calling! postzegel ontvangen. Deze internationale zegel komt deze dagen goed van pas om vrienden en familie in heel Europa de beste wensen te sturen. Gouverneur Theo Bovens heeft de postzegel al gebruikt om zijn wens naar alle Europeanen te sturen.…

Het verdrag vieren en vernieuwen

Donald Trump wordt nu president van de Verenigde Staten door een democratisch tot stand gebrachte rebellie tegen de gevestigde orde: dat is het onverwachte kader voor de herdenking van 25 jaar Verdrag van Maastricht. Het dwingt de EU nog meer om rekening te houden met de wrevel van een deel van de burgers Maar de huidige EU kent meer kwetsbaarheden. Zoals de uitholling van de democratie in sommige Oost-Europese landen en de toenemende corruptie in Zuid-Europa, kwetsbaarheden die ik in deze blog aan de orde stel.

Het is tijd voor renovatie van het Europese Huis

Kritiek is er altijd geweest. De een vreesde verdere integratie omdat ‘het project Europa’ werd gezien als een katholieke uitvinding, waarbij het Calvinistische Noorden uiteindelijk het onderspit zou delven. De ander vreesde dat kleine landen politiek onder de voet zouden worden gelopen door de Grote Jongens, of Brussel werd gezien als de hoofdstad van het grootkapitaal. Hoe dan ook, er was altijd wat maar zo erg als nu is het nooit geweest. Het lijkt alsof alle kritiek van links tot rechts is samen te vatten onder één woord: tegen Europa.

Regio’s bespreken hun rol in het Europa van de toekomst

CEMR-Policy Committee vergadert in Maastricht in kader van Europe Calling!

Bijna 25 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, kwamen de leiders van steden en regio’s in heel Europa bij elkaar in het Gouvernement aan de Maas in de Limburgse hoofdstad. Onderwerpen van gesprek: Welke toekomst willen we voor Europa en welke rol zien we hierin weggelegd voor lokale en regionale overheden?

Europe Calling Samenvatting

Op vrijdagochtend 9 december om 10 uur werd de EU ME top geopend door studenten van het United World College (UWC) Maastricht. Hun toekomstige dromen voor een verenigd Europe werden uitgebeeld door middel van een artistieke voorstelling. Na de sterke boodschap van de toekomstige generatie was het de beurt aan gouverneur van de koning, Theo Bovens,…