Programma

Met Europe Calling! – Maastricht Treaty 25th Anniversary dragen we bij aan de dialoog over Europa. De beoogde effecten van het programma zijn:

  • Sterkere betrokkenheid van de inwoners van de stad en de (Eu) regio bij Europa
  • Sterkere grensoverschrijdende samenwerking
  • Sterkere internationale positionering van de Limburgse hoofdstad Maastricht
  • Sterkere positionering van het Gouvernement als een belangrijke als EU-locatie.

Meld u aan!

Ziet u kansen om aan te haken op het programma? Heeft u ideeën om dit initiatief te versterken? Doe dan mee!

 

Nu aanmelden!

Highlights

EU-top

9 december 2016

Tijdens de conferentie EU & ME op 9 december 2016 in het MECC blikken politici, ondernemers en wetenschappers terug op de verwachtingen van toen en bespreken ze de vraagstukken van vandaag: politieke issues, de financiële en economische situatie én, niet in de laatste plaats, het geloof van de burger in Europa.

Lees meer

Generation Maastricht – YO!Fest

7 februari 2017

Generation Maastricht – YO!Fest is een politiek jongerenfestival georganiseerd door het European Youth Forum. Met onder andere debatten, workshops, muziek, dans, theater en sport. Verwacht worden zo’n 3000 tot 5000 jongeren uit heel Europa.

Lees meer

Europe Calling! Burgertop

6 mei 2017

Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? De Europe Calling! Burgertop is een conferentie waar jij als burger uit de Euregio, samen met jouw buren, vrienden en andere mede-burgers, in gesprek gaat over de toekomst van Europa.

Lees meer

Agenda

De agenda omvat events van verschillende initiatiefnemers.
Items met een ster zijn tot stand gekomen in opdracht van Provincie Limburg of de gemeente Maastricht speciaal voor Europe Calling!

2016

Eerste ‘Eurolab atelier’

30.06.2016

Een Eurolab is een ‘werkplaats’ waar Nederlandse, Duitse en Belgische bedrijven, organisaties, kennis- en maatschappelijke instellingen samen met het Rijk, de Provincie en gemeenten grensoverschrijdend samenwerken op het gebied van werken, leren en ondernemen. In de werkplaats worden concrete problemen opgelost, die ondernemers en instellingen ondervinden met werken, leren en ondernemen over de grens. Op 30 juni vindt het eerste daadwerkelijke atelier plaats bij het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) op de Chemelot Campus. Begin oktober is de regionale kick-off met een netwerkevent.

Eerste open spreekuur Grensinfopunt Maastricht

20.07.2016 van 10.00 tot 13.00 uur

Van 10.00 tot 13.00 uur staan in het Maastricht International Centre in Centre Céramique het Grensinfopunt Maastricht (GIP), Holland Expat Center South en Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) klaar om expats en grenswerkers een zachte landing te bezorgen in de regio, hen te binden aan de regio en knelpunten bij grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking duurzaam aan te pakken.

Opening Maastricht International Centre

20.07.2016 van 13.30 tot 17.00 uur

Vooralsnog nemen drie steunpunten plaats in het centrum, het Grensinfopunt Maastricht (GIP), Holland Expat Center South (HECS) en Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). Het centrum bezorgt internationals een zachte landing in onze regio, bindt hen aan de regio en pakt de knelpunten bij grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking duurzaam aan.

ITEM seminar: 'Recognition of Qualifications'

29.07.2016

Seminar van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) over diploma-erkenning. Alle ITEM evenementen gaan over grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Het seminar is in het Engels.
Lees meer >

Open Monumentendag

10.09.2016

De Euroroute leidt ons langs plaatsen en monumenten die herinneren aan de Eurotop van 1991 en de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Deze route bestaat uit een wandelparcours van zo’n twee kilometer en deze loopt vanaf de Markt via de Servaasbrug en het Céramiqueterrein naar het Provinciehuis, waar de staatshoofden en regeringsleiders op 9 en 10 december 1991 in de feestzaal vergaderden. De ondertekening van het Verdrag van Maastricht vond plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis op 7 februari 1992. Aan het slot van de Euroroute volgt een rondleiding langs gedenkwaardige herinneringsplekken in het Provinciehuis. Bekijk het volledige programma en een overzicht van alle rondleidingen.

Preview wereldpremière philharmonie zuidnederland

10.09.2016 & 11.09.2016

Dit seizoen staat Toneelgroep Maastricht samen met philharmonie zuidnederland stil bij 25 jaar Europese Unie met een muzikaal en theatraal dubbelprogramma dat terugkijkt en vooruitblikt. Er is geen beter werk dat bij deze gebeurtenis past dan de Negende Symfonie van Beethoven. Huisschrijver Jibbe Willems heeft een theatrale inleiding geschreven voor deze Europese hymne. Dit weekend draagt artistiek leider Michel Sluysmans (Toneelgroep Maastricht) een deel van de tekst voor tijdens twee bijzondere evenementen.

Tijdens de Kunstdagen Wittem op zaterdag 10 september draagt Michel de tekst voor en spelen solisten van philharmonie zuidnederland in kamermuzikale bezettingen werken van Beethoven en Mozart. Kaarten via kunstdagenwittem.nl/solisten-philharmonie-zuidneder…/

Op zondag 11 september hebben opent Toneelgroep Maastricht het culturele seizoen in Maastricht tijdens Het Parcours Opening Cultureel Seizoen Maastrichtphilharmonie zuidnederland speelt de Zevende Symfonie van Beethoven. Om 12 uur in Theater aan het Vrijthof. Toegang gratis.

Congres European Evaluation Society

28, 29 & 30.09.2016

Limburg is in 2016 gastheer van het tweejaarlijkse congres van de European Evaluation Society (EES). Afgelopen jaar namen meer dan 700 deelnemers met 75 verschillende nationaliteiten deel aan dit congres. Het driedaagsecongres vindt plaats in september 2016 in het MECC Maastricht.

European Evaluation Society (http://europeanevaluation.org) is een internationaal netwerk dat zich richt op het stimuleren van hoogwaardig kwantitatief en kwalitatief evaluatieonderzoek voor de publieke, semipublieke en private sector.

Opening Eurolab (City deal Zuid-Limburg)

04.10.2016

Bestuurlijke werkconferentie over de economische kansen van de Euregio Maas-Rijn. Eerder dit jaar sloot het Rijk een CityDeal met Zuid-Limburg om belemmeringen op het gebied van werken, wonen, ondernemen en studeren over de grenzen aan te pakken. De eerste bevindingen zijn veelbelovend, maar om echte stappen te maken is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking tussen Den Haag en Zuid-Limburg en samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn.

CHEMI bijeenkomst

06.10.2016

Een jaarlijks bezoek van het Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (CHEMI) uit Parijs aan het Gouvernement in Maastricht. De delegatie bestaat uit hogere Franse ambtenaren, bijvoorbeeld prefecten, Generaals van het leger en kolonels van de politie. Elk jaar bezoekt deze delegatie van CHEMI de Gouverneur en de expositie van het Verdrag van Maastricht.

Symposium Douzelage

08.10.2016

Symposium over 25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid    Gouvernement. Het symposium wordt geopend door gouverneur Theo Bovens en verschillende sprekers staan stil bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en de huidige staat waarin de Europese Unie zich bevindt. In de daarop volgende workshops worden veel ideeën uitgewisseld over hoe de problematiek binnen de EU op te lossen is.

Werkbezoek Staatssecretaris Eumann

18.10.2016

Staatssecretaris Marc Jan Eumann van Nordrhein-Westfalen brengt een werkbezoek aan Limburg. Bij het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas krijg de staatssecretaris een toelichting op het programma ‘Europe Calling’ in het kader van het 25 jarig Verdrag van Maastricht.

Congres European People’s Party (EPP)

20.10.2016

Vooroverleg van de Europese groep voor Christendemocratische partijen in Europa.
Sprekers: Angela Merkel en Donald Tusk

Lees meer >

International partner weekend Generation Maastricht YO! Fest

21-23.10.2016

Driedaags event waarbij alle partners (lokaal, regionaal, nationaal, Europees) van het Generation Maastricht YO! Fest bij elkaar komen om samen het programma van Generation Maastricht YO! Fest van 7 februari 2017 vorm te geven.

Tri-nationaal overleg EMR/RMN

10.2016

In oktober komen de ministers van Veiligheid van België, Nederland en Noordrijn-Westfalen plaats. Het staat in het teken van de formele start van het EU-project dat gaat over de justitiële samenwerking in strafzaken in de Euregio.

ITEM jaarconferentie

28.10.2016

ITEM jaarconferentie ‘Effecten voor grensregio’s – 25 jaar na het verdrag van Maastricht’. Locatie: Provinciehuis, provincie Limburg.

Wittemer Gespräch

03.11.2016

Op 3 november wordt het Wittemer Gespräch gehouden, georganiseerd door het Duits-Nederlands genootschap. Onderwerp is: Hoe verder met het sociale Europa? Na een inleiding door Dr. Arno Bokeloh (Universiteit Utrecht School of Economics) gaan Agnes Jongerius (Europees Parlement) en Sabine Graf (DGB Nordrhein-Westfalen) met elkaar in gesprek. Het slotwoord wordt verzorgd door gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Provincie Limburg).
Locatie: Klooster Wittem, 15:30 uur tot 18:30 uur, toegang gratis. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Ger Essers: ger.essers@dng-aachen.eu.

Symposium Reizigersconferentie

5.11.2016

Zaterdag 5 november vindt in het Gouvernement aan de Maas het jaarlijks reizigerssymsposium plaats. Dit symposium, georganiseerd door reizigersorganisaties uit Nederland, Belgie en Duitsland, richt zich op grensoverschrijdende kansen en uitdagingen op het gebied van openbaar vervoer, bijvoorbeeld infrastructuur, ticketing en tarifering. Dit alles met het oog op een betere grensoverschrijdende bereikbaarheid. Vervoer is een middel om het doel van een ontsloten Euregio (en uiteindelijk geheel Europa) te bereiken.

Concerten Ad Mosam

09&10.11.2016

Met de Brexit nog vers in het geheugen en 25 jaar na het tekenen van het Verdrag van Maastricht legt Barokensemble Ad Mosam tijdens 2 concerten een vinger op overeenkomsten tussen cultuurhistorie en barokmuziek, waarbij de muziek en de 30-jarige oorlog de leidraad van dit concertprogramma vormen.    9 nov. Maastricht Boekhandel Dominicanen; 10 nov. Venlo Domani

EURO Forum

10.11.2016

Studiedag van het European Institute of Public Administration te Maastricht over de gevolgen van het Verdrag van Maastricht voor het openbaar bestuur en administratie.

Euregionale burgemeestersconferentie over de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit door motorbendes

22.11.2016

Binnen de Euregio Maas-Rijn staat veiligheid hoog op de agenda. De euregionale samenwerking tussen politie en justitie uit België, Duitsland en Nederland is daar een goed voorbeeld van. Op 22 november organiseert de Euregio Maas-Rijn in het Gouvernement te Maastricht een euregionale burgemeestersconferentie over de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit door motorbendes. Deze conferentie vindt plaats in het kader van de gemeenschappelijke activiteiten van de Euregio Maas-Rijn, de Benelux en het ministerie van Veiligheid en Justitie, voortvloeiend uit het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

OP-Zuid (congressen)

23.11.2016

De provincie Limburg neemt samen met de provincies Noord Brabant en Zeeland deel in het Europees Stimuleringsprogramma voor Zuid Nederland (OPZuid). Tijdens de heidag wordt een tussentijdse balans opgemaakt van de tot nu toe bereikte resultaten aan de hand van de in 2014 uitgesproken verwachtingen. We benoemen de uitdagingen voor de rest van de programmaperiode. Wat is nodig om de gestelde (of wellicht zelfs hogere) doelen te bereiken?

Burgerbijeenkomst ‘Europa is er vóór de burgers, de Euregio is ván de burgers’

26.11.2016

Op 26 november vindt in het Centre Céramique een bijeenkomst plaats voor burgers die grensoverschrijdend actief zijn in de euregio. Hoe kunnen we de werking van Europa voor het dagelijks leven en werken in de euregio verbeteren? Dat is de vraag die op 26 november centraal staat. Met deskundige ondersteuning door de universiteit Utrecht en door het kennisinstituut ITEM van de universiteit Maastricht zal de bijeenkomst concrete verbetervoorstellen voor het Europees Verdrag opleveren.

Opening 'Vastgelegd & Getekend'

2.12.2016 – 24.02.2017

De exposities ‘Scherts’, ‘Vrijmoedig’ en ‘Ontgrensd’ laten cartoons en foto’s zien die op verschillende manieren het veranderende Europa als onderwerp hebben. De drie tentoonstellingen vinden plaats van 2 december 2016 tot en met 24 februari 2017 in Maastricht. ‘Vastgelegd & Getekend’ wordt georganiseerd onder de vlag van ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’, het programma dat stilstaat bij vijfentwintig jaar Verdrag van Maastricht. Op vrijdag 2 december om 11.00 uur verricht gouverneur Theo Bovens  de officiële opening in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. Op de plek waar het 25 jaar geleden allemaal begon.

‘Scherts’

2.12.2016 – 24.02.2017

‘Scherts’ omspant de hele periode vanaf het Verdrag van Maastricht in 1992 en daarmee de oprichting van Europese Unie tot en met de Eurocrisis en de Brexit. De cartoons uit ‘Scherts’ tonen aan dat het Europese project vanaf het eerste begin aanleiding bood tot spot. Aan ‘mooie’ ideeën liggen nu eenmaal vaak onenigheid en tal van deelbelangen en misverstanden ten grondslag. De tentoonstelling wordt gehouden in het Gouvernement aan de Maas.

'Vrijmoedig'

2.12.2016 – 24.02.2017

De expositie ‘Vrijmoedig’ vindt plaats in Centre Céramique en vormt een selectie van deelnemers aan de Four Freedoms Cartoonwedstrijd 2016, georganiseerd door de Federation of Cartoonist Organisations, in opdracht van de Roosevelt Foundation. De Limburgse cartoonist Ruben L. Oppenheimer behaalde in deze wedstrijd de tweede plaats. De tentoonstelling bestaat uit honderd cartoons van vijfentwintig internationale tekenaars. De Roosevelt Foundation stelt de werken gratis ter beschikking.

'Ontgrensd'

2.12.2016 – 24.02.2017

De tentoonstelling ‘Ontgrensd’ laat tenslotte foto’s zien van 20 bijzondere grenssituaties in Limburg, van toen en nu. Limburg vormt immers de Nederlandse verbinding met Europa. De langgerekte provincie heeft 351 kilometer grens met het buitenland en ‘slechts’ 113 kilometer met de rest van Nederland. De collectie is samengesteld onder toezicht van de Stichting Impact en is te zien in het Theater aan het Vrijthof.

Europese top

9.12.2016

Monetaire/economische top voor academici en EU-bestuurders op historische datum 25 jaar na Europese top. Deze top is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Limburg.

Lees meer >

Bijzonder concert door Philharmonie Zuidnederland. De 9de van Schubert

9.12.2016

Speciaal voor de gasten van de Europese Top vindt deze avond een concert plaats van Philharmonie Zuidnederland. De Koerdisch-Nederlandse componist Hawar Tawfiq geeft met zijn eerste grote orkestwerk Unificazione (eenwording), waarin Koerdische klanken en westerse wegen samenkomen, zijn visie op het Europa van vandaag. Zo wordt zijn werk een hedendaagse reflectie op Beethovens grootse ‘Europese hymne’. Een indrukwekkend muzikaal statement.

Congres CEMR

12 & 13.12.2016

Congres van de Policy-Committee van de Council of European Municipalities and Regions

2017

Nationale selectie conferentie van het Europees jeugdparlement

19.01 – 23.01.2017

Van 19 tot 23 januari 2017 nemen 100 scholieren uit Nederland en 50 vrijwilligers uit Europa in Maastricht deel aan de 17e nationale selectie conferentie van het Europees jeugdparlement in Nederland. Tijdens deze conferentie bespreken zij vraagstukken die op dit moment spelen binnen de EU. Het doel van de conferentie is om gezamenlijk oplossingen te vinden voor deze vraagstukken. Tijdens een plenaire vergadering in het stadhuis, aan het eind van de conferentie, worden alle aangedragen oplossingen besproken en in stemming gebracht. Na de conferentie vertegenwoordigen 16 scholieren Nederland tijdens twee grote internationale conferenties.

Regiotafel Maastricht

21.01.2017

Regiotafel Maastricht – studentendebat
In aanloop naar de Burgertop op 6 mei vinden in januari en februari 2017 de Regiotafels plaats. Hier staan vragen centraal als: Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? Hoe maken we het meer tastbaar? Dáár willen we het over hebben. Kortom: Dit is dé kans om een verschil te maken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze regio én ons continent. Deze Regiotafel-bijeenkomsten worden gehouden in Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg,  Aken en Luik. Als voorbereiding vragen we iedereen onze online vragenlijst in te vullen, deze  vormt de basis voor de Regiotafels. meer over de Burgertop

Nieuwjaarsconcert Europe Calling

22.01.2017

Samenwerkingsproject van Ensemble 88 en de Stichting Maastrichtse Componisten

Tijdens dit concert wordt hedendaagse klassieke muziek uitgevoerd uit drie landen die in de loop van die 25 jaar zijn toegetreden tot de Europese Unie: Oostenrijk, Litouwen en Roemenië. Deze muziek wordt gelardeerd met drie korte composities van de Maastrichtse componist Henry Du Mont (1610-1684), zowel in hun oorspronkelijke staat als bewerkt door compositiestudenten van Conservatorium Maastricht.
Studenten van Toneelacademie Maastricht  dragen korte teksten voor uit de drie landen, die de toetreding tot de EU belichten. Programma: Du Mont, Rorau, Olah, Baltakas, Larcher, compositiestudenten Conservatorium Maastricht.
Zondag 22 januari 2017 / De Hoofdwacht aan het Vrijthof in Maastricht / 15.00 uur (zaal open 14.30 uur) / entree: 10 euro (inclusief drankje).
informatie & kaartverkoop

MID2017

31.1 – 1.2 2017

EADTU organiseert zijn eerste “Maastricht Innovation in Higher Education Days” (MID2017)  in samenwerking met de Open Universiteit Nederland (OUNL), Universiteit Maastricht (UM), het European Institute of Public Administration (EIPA), de stad Maastricht en deskundigen uit EDELNet en SCORE2020. Deelnemers uit hoger onderwijs instellingen zullen kansen en uitdagingen van internationalisering  met toepassing van nieuwe methoden van online onderwijs bespreken en voorleggen aan het MID2017 Policy Forum. Onderwerpen van de MID2017 dagen zijn internationale samenwerking op cursus en curriculum niveau, virtuele Erasmus mobiliteit, part-time studie, korte leerprogramma’s en MOOCs. Een en ander wordt met voorbeelden uit de praktijk toegelicht.

Weblink

Op weg naar het Lagerhuis

Februari 2017

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er zo’n 200 scholen mee. Er worden in januari en februari vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. Dit jaar wordt er door middel van stellingen speciale aandacht aan het 25 jarig bestaan van het Verdrag besteed.

Wereldpremiere philharmonie zuidnederland

02.02.2017

Hawar Tawfic reflecteert met zijn werk Unificazione op de status van de Europese Unie vandaag de dag, vanuit het oogpunt van de ‘nieuwe Europeaan’. In opdracht van philharmonie zuidnederland en het Theater aan het Vrijthof geeft hij zijn eigen prikkelende, frisse blik op onze Europese identiteit en saamhorigheid. Hij laat zich hiervoor beinvloeden door de wijsheid van de Griekse filosofen, de ethiek van het Christendom en de Verlichte idealen van de Franse Revolutie. Samen met de invloeden uit Koerdische en Westerse muziek maakt dit een nieuw geheel. De wereldpremière vindt exact 25 jaar na het ondertekenen van het Verdrag plaats, op 7 februari 2017 in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht. Er vinden nog drie extra concerten plaats in de maand februari. Kijk voor meer informatie op philharmoniezuidnederland.nl

International Peace Conference

02-05.02.2017

Het doel van de conferentie, georganiseerd door het United World College in Maastricht, waaraan jongeren vanuit de hele wereld deelnemen, is om jongeren en vredesorganisaties bij elkaar te brengen, conflictgebieden in de wereld onder de aandacht te brengen en een aanzet te geven tot actie. Prominente sprekers, inspirerende workshops en een
cultureel programma vormen de achtergrond voor de eerste stappen op weg naar vrede. website

Regiotafel Luik

04.02.2017

Regiotafel Luik
In aanloop naar de Burgertop op 6 mei vinden in januari en februari 2017 de Regiotafels plaats. Hier staan vragen centraal als: Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? Hoe maken we het meer tastbaar? Dáár willen we het over hebben. Kortom: Dit is dé kans om een verschil te maken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze regio én ons continent. Deze Regiotafel-bijeenkomsten worden gehouden in Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg,  Aken en Luik. Als voorbereiding vragen we iedereen onze online vragenlijst in te vullen, deze  vormt de basis voor de Regiotafels. meer over de Burgertop

Speciale rondleidingen in kader van 25 jaar Verdrag van Maastricht

05.02.2017 14.00 – 17.00 uur

In 2017 is het 25 jaar geleden dat in Maastricht het Verdrag van Maastricht werd ondertekend: de geboorteakte van de Europese Unie en de Euro. Daarom opent het Gouvernement aan de Maas op 5 februari a.s. de deuren. In een speciale rondleiding kom je langs alle plekken in het gebouw die een rol speelden bij de totstandkoming van het Verdrag, dat zo belangrijk is gebleken voor het Europa van vandaag de dag. De rondleidingen worden gegeven tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Ieder kwartier vertrekt er een nieuwe ronde, bestaande uit een groep van ca. 20 personen.
Wil je een rondleiding volgen? Aanmelden kan via dit formulier.

Internationale MEP-conferentie Arnhem / Maastricht

04-12.02.2017

De halfjaarlijkse internationale editie van het Model European Parliament (MEP), een niet-gouvernementele en apolitieke organisatie, die Europese jeugd een mening wil laten vormen over Europese kwesties. Dit gebeurt door middel van een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren.

International Week

06-08.02.2017

De jaarlijkse internationale themaweek van studenten van de Faculty of International Business and Communication van Zuyd University of Applied Sciences, met dit jaar als thema: ‘(ont)grenzen’. www.internationalweek-zuyd.nl

Culturele bustour door Maastricht

6.02.2017
13.30 tot 15.00 uur

Maak je klaar voor het Europese partijtje van het jaar! Om het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht te vieren neemt YOUNG OFFICE je mee tijdens een Tour van Maastricht. Voorafgaand aan het YOFest en de YOFest pre-party, laten we je de culturele hoogstandjes van Maastricht zien. Geen ‘awkward handshakes’ maar samen gewoon leuk de stad leren kennen.

KOM MEE door een berichtje te sturen of te mailen naar yo@bonnefanten.nl

BELANGRIJK De Bus vertrekt op 2 uur vanaf de Boschstraat bushalte (tegenover Pathé). Zorg dus dat je een beetje op tijd bent! Voor deze tour vragen we een kleine bijdrage van €2,50 per persoon. Een professionele gids leidt de bustour langs alle culturele hoogtepunten van de stad.

PechaKucha Night Europe Calling

6.02.2017

19.00 – 22.00 uur in de Brandweerkantine. PechaKucha 20×20 is een eenvoudig presentatieformat waarbij 20 dia’s worden getoond, elke telkens 20 seconden. De dia’s worden automatisch afgespeeld en de sprekers praten over de dia’s. In het teken van de 25e verjaardag van het Verdrag van Maastricht koppelen de sprekers hun presentaties aan het thema ‘Europa’.

YO!Fest Concerten

6.02.2017

Gratis concerten van de Muziekgieterij, in samenwerking met het European Youth Forum en Jeunesses Musicales International (JMI) met winnaars van de Emerging Band Contest: Callum Stewart, Climbing Trees and Effervescence. Muziekgieterij.

Generatie Maastricht YO!Fest in Sphinxkwartier

7.02.2017

YouthUP workshops
In een reeks politieke workshops over de thema’s van YO!Fest (gezondheid, duurzaamheid, integratie, vrede, mensenrechten en participatie) verzamelen we ideeën van jonge mensen over de toekomst van Europa. De resultaten worden gepresenteerd en besproken tijdens de afsluitende plenaire vergadering van het YO!Fest.

Partneractiviteiten
Politieke discussies en debatten, interactieve en educatieve workshops, spelletjes en sportieve activiteiten georganiseerd door de lokale en internationale organisaties.

Human Library
Bezoekers kunnen in de catalogus bladeren en een ‘boek’ lenen. Het enige verschil is dat in de Human Library boeken mensen zijn en dat lezen bestaat uit een gesprek.

YO! Talks
Inspirerende verhalen van inspirerende mensen die hun inspirerende visies geven op de toekomst van Europa.

YouthUP plenaire vergadering: De toekomst van Europa
De afsluitende plenaire vergadering van het evenement waarin de Youth Vision tot stand komt over de toekomst van Europa. Beslissers reageren op de uitkomsten van de YouthUP workshops en bespreken die met jonge mensen uit het publiek.

Afsluitingsceremonie

Bekijk het programma overzicht>

Lees meer >

YO!Fest Concerten

7.02.2017

Gratis concerten van de Muziekgieterij, in samenwerking met het European Youth Forum en Jeunesses Musicales International (JMI) met een van de winnaars van de Emerging Band Contest: Efecto Venturi. Muziekgieterij.

Dies Natalis

7.02.2017

De Diesviering sluit aan bij de feestelijkheden in de stad die dit jubileum markeren, onder de titel ‘Europe Calling’. In dit kader kent de UM tijdens de ceremonie een eredoctoraat toe aan Joachim Gauck, Bondspresident van Duitsland. Angela Merkel noemde hem een ‘onvermoeibare voorvechter van vrijheid, democratie en recht’. Dit, in combinatie met zijn pro-Europese signatuur, heeft de Universiteitsraad geleid tot zijn voordracht. De heer Gauck zal ook de Diesrede uitspreken. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden zal aanwezig zijn bij de uitreiking van het eredoctoraat. Traditiegetrouw reikt de Rector Magnificus tijdens de viering eveneens de Wynand Wijnen Onderwijsprijs, de Proefschriftenprijs 2015 en de Studentenprijzen uit.

Maastricht Monnet Lecture door Europese Ombudsman Emily O’Reilly

09.02.2017

Centre for European Research in Maastricht (CERiM) verwelkomt de Europese Ombudsman Emily O’Reilly als gastspreker als onderdeel van de serie Maastricht Monnet Lecture. De titel van haar lezing: ”Will the EU survive another 25 years?” Details

Regiotafel Nederlands Limburg

11.02.2017

Regiotafel Nederlands Limburg
In aanloop naar de Burgertop op 6 mei vinden in januari en februari 2017 de Regiotafels plaats. Hier staan vragen centraal als: Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? Hoe maken we het meer tastbaar? Dáár willen we het over hebben. Kortom: Dit is dé kans om een verschil te maken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze regio én ons continent. Deze Regiotafel-bijeenkomsten worden gehouden in Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg,  Aken en Luik. Als voorbereiding vragen we iedereen onze online vragenlijst in te vullen, deze  vormt de basis voor de Regiotafels. meer over de Burgertop

MEP International

11 & 12.02.2017

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van ‘Europarlementariërs’ maken de jongeren kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het belang van de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten. website

Europe since 1989: The New Order on the Old Continent

14.02.2017

Philipp Ther will talk tonight about his award-winning book Europe since 1989: A history. It analyses the neoliberal turn of the revolutions of 1989, the major economic reforms, their effects on the post-Communist societies and the reverberations on Western Europe, in particular on Germany, which was “co-transformed”. He will go into “transformation from below” with a focus on various social groups, poor rural and booming capital regions such as Berlin, Warsaw, Prague, Budapest, Vienna and Kyiv. Finally, bringing the story up to the present, Philipp Ther compares events in Eastern and Southern Europe leading up to and following the global financial crisis of 2008-2009. 8 pm, Auditorium, Minderbroedersberg 4-6

Theory of Knowledge Conference

17 & 18.02.2017

Een door studenten van het United World College Maastricht georganiseerde conferentie voor middelbare scholieren in Europa, waarbij existentiële vraagstukken op een creative wijze benaderd en bestudeerd worden.

Regiotafel Aken - Eupen

18.02.2017

Regiotafel Aken Eupen
In aanloop naar de Burgertop op 6 mei vinden in januari en februari 2017 de Regiotafels plaats. Hier staan vragen centraal als: Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? Hoe maken we het meer tastbaar? Dáár willen we het over hebben. Kortom: Dit is dé kans om een verschil te maken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze regio én ons continent. Deze Regiotafel-bijeenkomsten worden gehouden in Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg,  Aken en Luik. Als voorbereiding vragen we iedereen onze online vragenlijst in te vullen, deze  vormt de basis voor de Regiotafels. meer over de Burgertop

Regiotafel Belgisch Limburg

18.02.2017

Regiotafel Belgisch Limburg
In aanloop naar de Burgertop op 6 mei vinden in januari en februari 2017 de Regiotafels plaats. Hier staan vragen centraal als: Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? Hoe maken we het meer tastbaar? Dáár willen we het over hebben. Kortom: Dit is dé kans om een verschil te maken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze regio én ons continent. Deze Regiotafel-bijeenkomsten worden gehouden in Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg,  Aken en Luik. Als voorbereiding vragen we iedereen onze online vragenlijst in te vullen, deze  vormt de basis voor de Regiotafels. meer over de Burgertop

Saurus International Regatta

18.02.2017

Saurus International Regatta
Op 18 februari zal de Saurus International Regatta georganiseerd worden door de studenten van de Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Een roeiwedstrijd met een internationaal karakter, waarin deelnemers van verschillende Europese landen de strijd met elkaar aangaan op de Zuid-Willemsvaart. In vorige edities van de wedstrijd werden er deelnemers afkomstig uit Nederland, België en Duitsland verwelkomd op de wedstrijd en dit jaar zullen de Europese connecties nog verder verspreid worden.
Op de kant kan er genoten worden van de gemoedelijke sfeer van Limburg. De races kunnen bekeken worden vanuit een verwarmde tent, terwijl u geniet van een live jazz band, speciaalbier proeverij en versnaperingen uit de verschillende deelnemende landen. Leer de meest traditionele Nederlandse studentensport kennen en ontmoet studenten uit heel Europa op de Saurus International Regatta!
De dag zal afgesloten worden met het grote ‘Project SIR’ feest op het terrein van M.S.R.V. Saurus. Met de muziek van verschillende DJs, onder anderen bekend van het ULV en SummerDeejays, zal de internationale connectie tussen Europese roeiers en de studenten van Maastricht gevierd worden.
Meer informatie over de wedstrijd en het feest is te vinden op www.msrvsaurus.nl/sir and www.facebook.com/SaurusInternationalRegatta. Tot 18 februari!

De Staat van Europa, duolezing

22.02.2017

Op woensdag 22 februari start bij Bureau Europa een nieuwe serie gesprekken met de titel ‘De Staat van Europa’. Stephan Petermann – OMA/AMO en David Mulder – XML Architecture Research Urbanism geven beiden een presentatie over de manier waarop zij ‘bouwen’ aan ‘de Staat van Europa’. Beide bureaus onderzoeken al langere tijd de betekenis, identiteit en de diverse manieren van representatie van de Europese unie. Website

Tentoonstelling the Painted Bird

09.03.2017 t/m 13.08.2017

Tentoonstelling over opkomst en verval van Europa. De tentoonstelling bestaat uit een doorlopende muurschildering die alle wanden van het huis van Marres beslaat. Op de begane grond wordt de droom van Europa getoond: het kerngezin in het moderne interieur, de supermarkt met het onbegrensde aanbod, gratis scholing, verzekerde zorg, natuurreservaten en zomerfestivals. Via een portrettengalerij van Europeanen gaat de bezoeker naar de eerste verdieping waar deze zaken in hun tegendeel verkeren: de virtualisering van het (sociale) leven, verlamming van politiek en bestuur en de explosieve groei van het precaire bestaan. Tenslotte een panorama van de Europese eindtijd en de vlucht van Europeanen naar Afrika en Azië. Muralist Gijs Frieling coördineert het Gesamtkunstwerk waaraan 18 kunstenaars zullen deelnemen. Beeldend kunstenaar Frank Koolen verzorgt de audiotour/soundtrack met beweeglijke anekdotes, muziek, dierengeluiden, en lokale folklore. Website: marres.org en crowdfunding-actie: www.voordekunst.nl/marres

Maastricht Antiquarian Book & Print Fair

10 – 12.03.2017

Sint Janskerk. De internationale antiquarenbeurs beurs valt samen met het eerste weekend van TEFAF. Jaarlijks organiseert de MABP een cultureel randprogramma over een onderwerp gerelateerd aan boek en/of prent. Het programma staat dit jaar in het teken staan van de viering van de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. Tijdens de beurs zal een getekende kopie van het Verdrag, dat slechts te zien is in het gouvernement, tijdelijk worden tentoongesteld op de beursvloer. In nauwe samenwerking met de organisatie van het Centre Ceramique zal op zondag 5 maart een publiek debat worden gehouden met als titel “Europa 25 jaar jong of ou(d)t”. Zie www.mabp.eu

Nationale Boomfeestdag

22.03.2017

Onder andere het ondertekenen van The European Tree Treaty en het planten van de 28 bomen door de 28 EU ambassadeurs. Groene Loper A2.

De Staat van Europa: lezing door prof.dr. Mathieu Segers

28.03.2017

Op 28 maart geeft Prof. dr. Mathieu Segers de tweede lezing in de serie met de titel ‘De Staat van Europa’. In de serie ‘De Staat van Europa’ onderzoeken we conditie van een continent. 20:00 – 22:00 uur. Taal: Engels. Toegang: gratis. Locatie: Bureau Europa. Website

Monnet Lecture: EU Consumer Policy in Challenging Times – reasons to be optimistic?, lezing door Monique Goyens

30.03.2017

For the fourth Maastricht Monnet Lecture of this academic year, CERiM is pleased to welcome Director of the European Consumer Organization (BEUC), Monique Goyens, as a guest speaker.

As Director General of BEUC, Monique represents 41 independent national consumer associations in 31 European countries, acting as a strong consumer voice in Brussels, ensuring that consumer’ interests are given weight in the development of policies and raising the visibility and effectiveness of the consumer movement through lobbying EU institutions and media contacts. In January 2014, she has been appointed member of the TTIP Advisory Group set up by the European Commission, to advise the latter in the context of the development of negotiations with the US for the conclusion of a transatlantic trade and investment partnership.

With a lecture entitled: ”EU Consumer Policy in Challenging Times – reasons to be optimistic?”, Goyens will speak about the particular position of BEUC amidst the broader field of organised interests in the European Union (such as BusinessEurope, the ESF or COPA-COGECA). Against this background, the lecture will dive into what sets the BEUC apart as in the landscape of consumer organizations in the European Union and discuss how its role affects their engagement with EU institutions.

The event will take place on Thursday, 30th March 2017, 18.30-20.00 at the Aula, Tongersestraat 53 (SBE), Maastricht. Attendance is free and open to all but registration is requested through this form: https://goo.gl/forms/FCDTiGsXDBqiA67m2.

ELAINE (European Local Authorities Integration Network)

19 – 21.04.2017

De gemeente Maastricht heeft samen met lokale overheden en organisaties in Zweden, Denemarken, Spanje en Engeland Europese subsidie toegekend gekregen voor het organiseren van internationale conferenties over het hoofdthema ‘integratie van migranten en vluchtelingen’. Deze samenwerking is vormgegeven in het Europees project ELAINE (European Local Authorities Integration Network). Van 19 t/m 21 april organiseert de gemeente Maastricht seminars en workshops rondom het subthema ‘gezondheid’. Meer informatie volgt. Zie ook: Programma ELAINE Conference, website Gemeente Maastricht, website CJG043.

Royals Cup Maastricht

20 – 23.04.2017

The event will offer a mix between sport and recruiting events, as well as the chance to mix and mingle with other talented students from the best business schools in Europe. There are seven sports disciplines you can compete in. Just form a team with students from your university and sign up. Maybe you will be the one to bring home the prestigious Royals Cup.

Lezing 'Europe’s Destiny' door Prof. Philippe Van Parijs

25.04.2017

De Europese Unie: in de hele geschiedenis van de mensheid heeft er nog nooit zo een groots, supranationaal en ambitieus politiek project plaatsgevonden. De wederzijdse afhankelijkheid binnen de Europese naties gaat ver terug, nog voor het ontstaan van de EU. Om voort te kunnen blijven bestaan zal de EU echter moeten veranderen. En het zal veranderen en voort blijven bestaan. Hoe? Dat hoort tijdens deze lezing. Website

European Model United Nations Conference 2017

26 – 30.04.2017

Het European Model United Nations is een simulatiespel voor internationale studenten, waarbij zittingen van grote internationale organisaties als de NAVO, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, het Europees Parlement et cetera rondom specifieke thema’s nagebootst worden.

Maastrichtse componisten gaat over grenzen

05.05.2017

AINSI  Lage Kanaaldijk 112-113 Maastricht

Over grenzen, dat is  het thema van een bijzonder theaterconcert georganiseerd door de Stichting Maastrichtse Componisten. Een interdisciplinaire muziekvoorstelling, waarin muziek, spel, scenografie en tekst versmelten. Een voorstelling waarmee de stichting een kwart eeuw Verdrag van Maastricht wil vieren door de verbinding te leggen tussen het Euregionale muzikale erfgoed en de betekenis van grenzen in de Euregio in heden en verleden.

In samenwerking met VIA ZUID.

 

Ga naar de website

Europe Calling! Burgertop

06.05.2017

Hoe kunnen we Europa en de Euregio verbeteren? Hoe brengen we Europa dichterbij? De Europe Calling! Burgertop is een conferentie waar jij als burger uit de Euregio, samen met jouw buren, vrienden en andere mede-burgers, in gesprek gaat over de toekomst van Europa.
Lees meer >

Schuman Lecture 2017 - Europe’s Pursuit of Peace: Past, Present and Future

9.05.2017
8 pm, Lecture Hall, Tongersestraat 53

Stella Ghervas, Assistant Professor, University of Alabama at Birmingham, Mihaychuk Fellow 2016-2017 at Harvard Ukrainian Research Institute, and Associate of the History Department at Harvard University.

Since the Roman Empire, no political entity ever survived in Europe on such a large scale and for so long as the European Union. Yet it seems today that the EU is tottering on the brink of self-destruction. Now is therefore an urgent time to reconsider a founding principle that sustained the European construction so far and that might make or break it in the future: Peace. In fact, it is possible to trace a genealogy of concerted attempts at pacification of the European continent even before the Congress of Vienna (1815), attempts that continued undeterred with the League of Nations after the devastations of World War I, and were pursued after World War II and the Cold War. Spanning three centuries, this year’s Schuman lecture will examine a number of deep-rooted reasons why, in the face of all odds and failures, political leaders in Europe have been trying to achieve a peaceful unification of the continent, and why this pursuit is a never-ending process.

Maastricht Monnet lezing door voormalig minister van Financiën Griekenland

11.05.2017

Lees meer

Schuman Lecture 2017 - Europe’s Pursuit of Peace: Past, Present and Future

14.05.2017

CrossCurrents is het nieuwste festival in Maastricht. Dit initiatief is gestart  door Jazz Maastricht. Ze vullen het Sphinxkwartier met een combinatie van muziek, wetenschap, kunst en film. Jazz is voor ons experimenteren, verbinden en avontuur. Met behulp van 8 organisatiebureaus kruisen we verschillende genres en  disciplines, zo creëren we een onderscheidend festival. Geniet van een bonte verzameling van grammy winnende acts, verrassende film en muziek acts, ongekende combinaties van wetenschap en kunst  en de beste jonge talenten uit de regio. Het is genoeg om je hoofd op hol te laten brengen.

4e editie Intratuin Duckrace Maastricht

14.05.2017

De tweede zondag van mei 2017 kleurt de Jeker opnieuw knalgeel. In het stadspark worden duizenden badeendjes te water gelaten voor de vierde editie van Intratuin Duckrace Maastricht, georganiseerd door Ronde Tafel 174 Maastricht. Opbrengsten worden gedoneerd aan diverse goede doelen. Vorig jaar was de totale donatie €40.174,-.

Intratuin Duckrace Maastricht is zoals de naam al zegt een spectaculaire (bad)eendenrace over 300 m door het prachtige Stadspark. De eendjes gaan in verschillende races de strijd aan om prachtige prijzen te winnen. U kunt uw eendjes ‘kopen’ op www.duckracemaastricht.nl.

De dag wordt aangekleed met tal van festiviteiten voor jong, oud, en alles er tussenin. Het exacte festiviteiten programma wordt in de aanloop bekend gemaakt. Houd hiervoor de website in de gaten en like de Facebook pagina.

NVRD Jaarcongres

17 & 18.05.2017

Elk jaar organiseert de NVRD – de Koninklijke Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement- haar jaarcongres. Hét afvalcongres voor gemeenten, publieke afvalinzamelaars, adviesbureaus, en reiniging- en afvalbedrijven. In 2017 vindt dit congres plaats in Maastricht. Thema: Grenzeloos Samenwerken. Grenzeloze samenwerking zowel binnen als buiten de overheid en over landsgrenzen heen. Houd voor meer informatie en aanmelden de website van de NVRD in de gaten: www.nvrd.nl

European Conference on Mobility Management (ECOMM 2017)

31.5 – 2.06.2017

Het ECOMM congres is het belangrijkste jaarlijkse Europese congres voor beleidsmedewerkers, verkeerskundigen en wetenschappers op het gebied van mobiliteitsmanagement.

De gemeente en Maastricht Bereikbaar organiseren de ECOMM 2017 in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Universiteit Hasselt en Breda University of Applied Sciences. De ECOMM-conferentie wordt sinds 1997 gehouden, elk jaar in een andere Europese stad. De 3-daagse conferentie in het MECC omvat meer dan 50 lezingen en biedt excursies en een cultureel programma. Verwachting worden 500 deelnemers. Het thema voor conferentie is publiek-private samenwerking op het gebied van slimme mobiliteit. Zowel de overheid als het bedrijfsleven profiteert van de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten en de mogelijkheden van slim reizen voor pendelaars en toeristen.

KunstTour 2017

2.6 – 5.06.2017

De KunstTour is een jaarlijks meerdaags evenement waarin de hedendaagse beeldende kunst en cross-overs door de gehele stad Maastricht centraal staan. Hét moment in het jaar waarop bijna de gehele kunstketen, zich presenteert aan een breed publiek van vrijdag 2 juni t/m maandag 5 juni 2017 met als centrale plek: Het Radium @ Lage Frontweg 2A, Maastricht.

De vertrouwde Open Deur Dagen en Open Atelier Tour vormen de oorsprong en het hart van de KunstTour. Dit jaar hebben wij een nieuw speelveld erbij onder de noemer, The ‘No More Boring Art’ Project: een centrale expositie met een verzameling van werken, installaties, klankkunst, performances, experimenten en concerten. En veel meer, kom en laat u verrassen!

BA European Studies

9.6 – 10.06.2017

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni wordt de 15de verjaardag gevierd van de Bachelor European Studies Studies binnen de Faculty of Arts and Social Sciences van de Universiteit Maastricht.

De vrijdag sessie – ‘Reconnect & Reunite’ – is vooral bedoeld voor de alumni van European Studies, die zullen discussiëren over het thema ‘European Studies studeren ten tijd van crises’.

Op zaterdag – ‘Exchange & Discover’- bespreken zo’n 600 alumni, studenten en medewerkers een aantal relevante Europese thema’s, bij voorbeeld over integratie en desintegratie, de toekomstige positie van Europa in de wereld, en de nieuwe culturele breuklijnen in de maatschappij.

Grote Gracht 90-92

Zevendaagse voettocht naar Maastricht

12 – 18.6.2017

12 juni start vanuit het Europees Parlement in Brussel een zevendaagse voettocht naar Maastricht voor jongeren en jong volwassenen met een beperking.  In 1992 werd het verdrag van Maastricht getekend. Het verdrag dat aan begin stond van de Europese Unie met uiteindelijk de euro als betaalmiddel.  Nu 25 jaar later lopen initiatiefnemer Huub Adriaens en zijn broer Gerard Adriaens met begeleiding van Jo Koopman, Pascal Spee en Raymond van Hoorn een zevendaagse voettocht van de Europese hoofdstad Brussel naar de stad waar het toen allemaal begon Maastricht. Het doel van de voettocht is zoveel  mogelijk aandacht generen voor Stichting Vrienden van Talent. De stichting maakt zich hard voor jongeren met een beperking en ziet ook voor deze doelgroep vooral kansen en talenten. Het maakt het niet uit of je man, vrouw, wit, zwart, wel of geen beperking hebt. Iedereen is gelijk en heeft zijn eigen talent. Dit sluit aan bij het zien van Europa. Europa kent vele angsten echter het zien van de kansen en verbinden geeft een andere kijk en verminderd beperkingen.  De wandelaars starten op 12 juni in het Europees Parlement tijdens een bijeenkomst met Jeroen Lenaers (Lid van Europees Parlement) en diverse gasten en prominenten uit België en Nederland zoals o.a. burgemeester Marino Keulen uit Lanaken die graag willen bijdragen de aandacht voor Stichting Vrienden van Talent te genereren.  Vervolgens  lopen ze verder door België waarbij scholen en sympathisanten worden gesproken waarna ze uiteindelijk op 18 juni in Maastricht aankomen. De laatste meters zullen ze vergezeld worden door trekpaarden die de jongeren met een beperking mee laten reizen. Op de Markt krijgen ze een feestelijke welkom door hun eigen ambassadeur Gerd Leers in het kader van Europe Calling en voor Stichting Vrienden van Talent.  Meer info: http://www.huubopvolletoeren.nl/op-volle-toeren-informatie/130-12-t-m-18-juni-7-daagse-voettocht-van-brussel-naar-maastricht-voor-jongeren-met-een-beperking-autisme-kent-talenten.html

De Staat van Europa: Indira van 't Klooster over de identiteit van Europese architectuur

15.6.2017

Binnen de serie De Staat van Europa, een lezingserie van Bureau Europa die is gestart in het teken van het jubileumjaar van het Verdrag van Maastricht, spreekt Indira van ’t Klooster over de Europese signatuur van de gebouwde omgeving. Van ’t Klooster is oprichter en hoofdredacteur van A10, het tijdschrift en platform voor de architectuur in Europa. Website

Re:Thinking Europe: with Philipp Blom & Kalypso Nicolaidis

28.6.2017

De Balie en University College Maastricht (UCM) presenteren een avond over de toekomst van Europa, met Philipp Blom en Kalypso Nicolaïdis. Twee van Europa’s meest invloedrijke denkers, historicus Philipp Blom en professor Internationale Betrekkingen in Oxford, Kalypso Nicolaïdis, gaan in gesprek over de toekomst van Europa. 2017 is een cruciaal jaar voor Europa. De Brexit onderhandelingen zijn nét gestart, Macron versloeg de anti- Europese Le Pen in Frankrijk, en ook in Nederland kwam Wilders niet aan de macht. Kunnen we opgelucht ademhalen nu de populistische lente lijkt te zijn uitgebleven? Bieden de afgelopen maanden kansen voor Europa om zichzelf opnieuw uit te vinden?  Voertaal: Engels Tickets €5,-: Dominicanen en University College Maastricht (UCM). Meer informatie: https://www.libris.nl/dominicanen/evenementen/juni-2017/rethinking-europe-met-philipp-blom-kalypso-nicolaidis/

Oranje Zingt Zuid!

1.07.2017

Markt – Wij werken als festival organisatie met het thema Verbindingen. Wij halen artiesten uit Belgie en Duitsland, ondernemers en leveranciers over de grenzen. We werken met studenten van het UWC en locale organisaties. Wij zien buiten de onzekerheden en angsten van Europa vooral de mogelijkheden en kansen. Want Europa verbind!wij werken als festival organisatie met het thema Verbindingen. Wij halen artiesten uit Belgie en
Duitsland, ondernemers en leveranciers over de grenzen. We werken met studenten van het UWC en locale organisaties. Wij zien buiten de onzekerheden en angsten van Europa vooral de mogelijkheden en kansen. Want Europa verbind!

Europe Calling – France Next Door

6.7.2017

Elk jaar organiseert de Stichting PEM verschillende activiteiten rond de Nationale Feestdag van Frankrijk. PEM is een Maastrichtse stichting die streeft naar het vergroten van de sociale cohesie binnen Maastricht en het bevorderen van het cultuurhistorisch bewustzijn van zowel de bewoners alsook de bezoekers aan de stad. Vanaf 2008 organiseert de stichting op de 14e juli het evenement Quatorze juillet a Maestricht en dit jaar staat het feest in het teken van de 25e verjaardag van het verdrag van Maastricht. Onder de paraplu van ‘Europe Calling’ wordt daarbij aandacht geschonken aan het belang van het verdrag maar ook aan Frankrijk dat eveneens nogal wat bouwstenen heeft aangedragen voor het ontstaan van de Europese Unie.
In dat kader organiseren de Universiteit Limburg en de stichting PEM samen het Debat onder de titel ‘Europe Calling – France next door’ Voor het volledige programma Quatroze Juillet a Maestricht verwijzen we naar
http://www.stichtingpem.nl/c/quatorze-juillet-a-maestricht#lb31898/programma-2017-europecalling-france-next-door

Quatorze Juillet à Maestricht

14.7 – 16.07.2017

9e editie Quatorze Juillet a Maestricht. Met een pleidooi voor verbondenheid want FRANKRIJK is maar een deur ver weg. Locatie: Stadspark Jekerkwartier.

IRONMAN Maastricht - Limburg

6.08.2017

Griend / Markt / Maas

Een van de grootste sport-evenementen in de wereld komt weer naar Maastricht. Op 6 augustus vindt er de derde editie van de IRONMAN plaats. Atleten, zowel professionals als amateurs, van over de hele wereld zullen deelnemen aan de IRONMAN Maastricht-Limburg. De atleten zullen een hele triathlon afleggen. Het 3.8km lange zwem-onderdeel vindt plaats in de Maas richting het Gouvernement. Een 180km lang fietsparcours leidt langs vele prachtige locaties. Tenslotte volbrengen de atleten de 42,2km lange marathon. De start, finish en wisselzone zijn allemaal in het historische hart van Maastricht. Het zal een spectaculaire race worden waarin het allemaal draait om uithoudingsvermogen. Op de medaille die de deelnemers ontvangen staan de Europese sterren afgebeeld.

Wegens succes: extra speelreeks luistervoorstelling Vooruit, naar buiten! in september

10.08.2017 t/m 17.09.2017

Buiten in het centrum van Sittard beleef je met onze luistervoorstelling de verhalen achter de tassen. Binnen in Museum De Domijnen Historie en Archeologie ontdek je de installatie Verbinding, de reis van 700 tassen van beeldend kunstenaar Miek Corten.

 

Vooruit, naar buiten! herbergt vele verhalen. L1 en NOS besteedde vorige week nog aandacht aan één van de waargebeurde verhalen uit deze luistervoorstelling: een koffer met 900 liefdesbrieven van o.a. Toon Hermans. Of je met onze voorstelling dit of een ander uniek verhaal te horen krijgt, hangt af van de tas die jij zelf kiest.

 

“Wonderlijke ervaring”

Dagblad de Limburger over Vooruit, naar buiten!

 

 

Zien wij jou ook in september? Tot horens!

 

Vooruit, naar buiten!

Extra speeldata:

  • 9-9          15.00uur & 18.30uur
  • 10-9       15.00uur & 18.30uur
  • 16-9       15.00uur & 18.30uur
  • 17-9       15.00uur & 18.30uur

Met medewerking van o.a.: Wieteke van Dort, Theaterwerkplaats Jong Laagland, Irma van Hoof, Jacqueline Kerkhof en Lubert Priems.

Locatie: Museum De Domijnen Historie & Archeologie Sittard

www.verhalentocht.eu

 

Met trots presenteren Stichting Laudio, Museum de Domijnen & Theaterwerkplaats De Domijnen de nieuwste audiovoorstelling Vooruit, naar buiten!

De wereld is een nogal opdringerig ding geworden, een onontkoombare bezetter van onze aandacht. Ook in ons eigen huis zijn we binnenstebuiten gekeerd en toeteren de oren van het geschreeuw, de achteloze beledigingen en eindeloze brei van holle berichten. De keuze om de wereld in te gaan, naar buiten, was ooit een bewuste stap. Wie zijn voordeur achter zich dichttrok, was voorbereid op de indrukwekkende buitenwereld. De meesten van ons trotseren de wereld nog steeds niet zonder talisman. Je bent naakt zonder je tas. Of het nu je broekzak, handtas of rugzak is; een deel van onszelf zit beschermd in dat kleine omhulsel van leer, plastic of stof. We zijn misschien wel buiten, maar dragen altijd een intieme samenvatting van wie we zijn met ons mee, en voelen ons daardoor veilig.

25 jaar geleden zetten we in Limburg de deur voor Europa open. Je kunt niet weten hoe het is om een ander te zijn, maar je zou best eens een eindje met een ander kunnen meelopen. Vooruit naar buiten! biedt je die mogelijkheid, gebaseerd op de installatie van 700 gebruikte tassen: Verbinding, de reis van 700 tassen van beeldend kunstenaar Miek Corten. Vanaf 10 augustus in Museum De Domijnen Historie & Archeologie, in de binnenstad van Sittard. Deze bijzondere voorstelling is voor iedereen die zijn oren eindelijk weer eens wil gebruiken om echt te luisteren en een ander veilig binnen te laten.

www.verhalentocht.eu

Annual Meeting of the European Association of Archeologists

30.8 – 03.09.2017

De jaarlijkse bijeenkomst van de European Association of Archaeologists (EAA) vindt in 2017 plaats in Maastricht. De stad Maastricht is door de ‘board’ van de EAA aangewezen als congreslocatie. In 2017 vieren we het 25-jarig jubileum van zowel het Europese “Verdrag van Valletta” als van het Europese ‘Verdrag van Maastricht’. Dit meerdaags congres zal circa 2000 tot 3000 archeologen uit zo’n 65 landen naar Maastricht brengen en is binnen Europa het enige brede, internationale congres in het archeologisch vakgebied waar archeologie in al haar aspecten aan bod komt. Naast een inhoudelijk programma rondom een aantal wetenschappelijke thema’s vindt er ook een sociaal programma met onder andere excursies in Limburg en de Euregio plaats.

Parcours

10.09.2017

Van Vrijthof naar Sphinxkwartier

De tweeëntwintigste editie van Het Parcours vindt dit jaar plaats op zondag 10 september van 12.00 – 19.00 uur. Tijdens Het Parcours geven theaters, toneelgezelschappen, musea en andere culturele instellingen een voorproefje van hun programma voor het komende seizoen. Op diverse podia en mooie plekjes in Maastricht zullen amateurs en professionals dan sprankelende optredens geven en een variëteit aan activiteiten organiseren. Het thema van de 22e editie van Het Parcours is ‘Een Grenzeloos Parcours’: Grenzeloos in de breedste zin van het woord! We gaan over de stadsgrenzen van Maastricht en over de grenzen van onze buurlanden. In aanloop naar Het Parcours 2017 zijn we op zoek geweest naar culturele gezelschappen in heel Limburg en ver daarbuiten. Cultuur is immers grenzeloos en laat zich niet makkelijk in een hokje of kadertje duwen. Dit jaar focussen we ons niet alleen op het Euregionale karakter van de streek waarin we wonen en werken, maar ook op het grenzeloze karakter van alle vormen van kunst die op 10 september de revue zullen passeren. Tevens staat het grenzeloos Parcours in het teken van Europe Calling!

Docfest

22.9 – 24.09.2017

Sphinxkwartier

Mooie documentaires. Kleinmenselijk maar groots. (H)eerlijk en puur eten en drinken. Genieten van ontmoetingen in de intieme foodgarden. Luisteren naar interessante sprekers, documentairemakers en gasten. Fun voor kids, entertainment voor studenten en een workshop voor professionals. Welkom bij Docfest 2017! Het festival dat synoniem is met gekke bioscopen (groot en klein), leuke, interessante sprekers, muziek en performances in de meest relaxte setting. Dit alles in het teken van die mooie, blije, grappige, emotionele, aangrijpende of juist boosmakende documentaires. Echte verhalen over echte mensen. Documentaires die je raken. Verhalen die de moeite waard zijn. Om te delen, te begrijpen, te voelen, over te praten. Er zijn twee films in het kader van Europe Calling!:

Les Enfants du Hasard: In het kleine dorpsschooltje van Cheratte nabij Luik, waar zich oude steenkoolmijnen bevinden, beëindigen enkele migrantenkinderen bijna hun lagere school bij juf Brigitte, een dynamische onderwijzeres. ‘Enfants du hasard’ volgt deze kinderen in hun dagelijkse leven, gedurende het schooljaar. De pedagogische aanpak van Brigitte, onlosmakelijk verbonden aan de naburige koolmijn, stelt hen in staat hun eigen identiteit te vormen in een wereld in verandering. De film toont hun zoektocht naar de betekenis in het leven en vat hun twijfels en hun vraagstukken, zeker na de terroristische aanslagen, maar toont vooral hun hoop en hun visie op de toekomst.

Clacton-on-Sea: Hoe kon het gebeuren dat Engeland voor de Brexit stemde? In de kleine kuststad Clacton-on-Sea, reflecteert barbier Susan over de grote Europese vraagstukken zoals de migratiecrisis, moslimextremisme, economisch verval en de positie van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de Europese Unie. Susan is een van de zeldzame vrouwelijke barbiers en beoefent haar beroep al sinds haar veertiende. In de gesprekken met haar klanten, balanceert ze op een moeilijke lijn: enerzijds is haar engagement voor de buurt hartverwarmend, anderzijds sluit ze zich af voor het onbekende. Een herkenbare tweestrijd voor alle Europese samenlevingen. Haar barbershop, die evengoed een lokale hang out is, laat ons toe in de leefwereld van de gewone Engelsman, zijn angsten, woede en frustratie en zijn hoop op vernieuwing. Een actueel portret van de rauwe onderlaag van een verdeeld land.

Congres European Public Service Award

20.11 – 22.11.2017

De EPSA of European Public Sector Award 2017 is de tweejaarlijkse in Maastricht uitgereikte prijs voor de beste, de meest innovatieve en de meest efficiënt presterende overheden uit de Europese publieke sector. Alle publieke administraties van alle niveaus in heel Europa (Europees, nationaal, regionaal, bovenlokaal en lokaal) kunnen deelnemen met projecten die hun waarde in de praktijk al bewezen hebben. Tot nu toe heeft EPSA zo’n 800 voorbeelden van uitstekend publiek bestuur bijeen gebracht. Website

Bureau meeting Assembly European Regions

29.11.2017

MECC

European Agencies meeting

7.12.2017

Bonbonnière

Afsluiting Europe Calling

7.12.2017

Stadhuis

Rondetafelgesprek Tweede Kamer tav witboek Juncker

11.12.2017

Gouvernement