Het verdrag vieren en vernieuwen

Donald Trump wordt nu president van de Verenigde Staten door een democratisch tot stand gebrachte rebellie tegen de gevestigde orde: dat is het onverwachte kader voor de herdenking van 25 jaar Verdrag van Maastricht. Het dwingt de EU nog meer om rekening te houden met de wrevel van een deel van de burgers Maar de huidige EU kent meer kwetsbaarheden. Zoals de uitholling van de democratie in sommige Oost-Europese landen en de toenemende corruptie in Zuid-Europa, kwetsbaarheden die ik in deze blog aan de orde stel.

Gepast vieren, dat verdrag

De klad zit in de EU en toch is er genoeg reden om te vieren dat 25 jaar geleden de EU als politieke en economische eenheid geboren werd. In Maastricht. Maar dan mag die viering best een stevige portie nadenken inhouden over hoe het nu verder moet. Want zonder verder nadenken en de daarop gestoelde actie is het onwaarschijnlijk dat de EU de volgende 25 jaar of misschien zelfs de volgende tien jaar haalt.