Europe Calling!

Maastricht als werkplaats van Europa

In 2017 was het 25 jaar geleden dat in Maastricht het Verdrag van Maastricht werd ondertekend: de geboorteakte van de Europese Unie en de Euro.

Om terug te blikken op het Europa ten tijde van de ondertekening en vooruit te kijken naar het Europa van de toekomst werd in 2017 het programma Europe Calling! gehouden in Maastricht en omgeving waarbij het gesprek over Europa centraal stond.

Maastricht Working on Europe

Maastricht is en blijft een ontmoetingsplaats voor de dialoog en het debat met de burgers. Het is ook de plaats voor een Centre of Excellence voor onderzoek naar Europa en Europese integratie op te richten. Kortom: een werkplek voor een beter Europa. Voor iedereen. Bezoek onze website Maastricht Working on Europe.