Het is tijd voor renovatie van het Europese Huis

Kritiek is er altijd geweest. De een vreesde verdere integratie omdat ‘het project Europa’ werd gezien als een katholieke uitvinding, waarbij het Calvinistische Noorden uiteindelijk het onderspit zou delven. De ander vreesde dat kleine landen politiek onder de voet zouden worden gelopen door de Grote Jongens, of Brussel werd gezien als de hoofdstad van het grootkapitaal. Hoe dan ook, er was altijd wat maar zo erg als nu is het nooit geweest. Het lijkt alsof alle kritiek van links tot rechts is samen te vatten onder één woord: tegen Europa.