hoogleraar politieke economie aan de Universiteit Lissabon