Historie

25 jaar Verdrag van Maastricht

In 2017 is het alweer 25 jaar geleden dat in dit Gouvernement, het Provinciehuis van Limburg, het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Een mooie gelegenheid om terug te blikken én om vooruit te kijken, naar de toekomst van Europa.

De Vergadering van de Europese Raad – ook wel Eurotop genoemd – in Maastricht werd gehouden op 9 en 10 december 1991. Tijdens die vergadering bereikten de aangesloten landen overeenstemming over een verdrag over de Europese Politieke Unie, waardoor de toenmalige Europese Gemeenschap werd omgevormd tot de Europese Unie, en over een verdrag betreffende de Europese Monetaire Unie, leidend tot de geboorte van de euro. Op 7 februari 1992 vond de ondertekening plaats in het Gouvernement: Het Verdrag van Maastricht was een feit.

Vóór het Verdrag van Maastricht hanteerde de huidige Europese Unie de afkorting EEG: Europese Economische Gemeenschap. Door het sluiten van het Verdrag werd er vanaf toen door de aangesloten landen op meer dan alleen economisch gebied met elkaar samengewerkt.

Op financieel gebied werd daarnaast besloten dat er toegewerkt zou worden naar een gemeenschappelijke munteenheid: de euro. Nadat in 1998 de Europese Centrale Bank werd opgericht en sinds 1999 de aandelenkoersen al in euro’s werden weergegeven, zag het nieuwe Europese betaalmiddel op 1 januari 2002 definitief het levenslicht.

Getekend door:

slide_over2

Aan de Eurotop namen de regeringsleiders van alle toenmalige Europese lidstaten deel, samen met hun minsters van Buitenlandse Zaken en Financiën. Tevens waren de voorzitter en twee vice-voorzitters van de Europese Commissie én de voorzitter van het Europees Parlement aanwezig.

De Eurotop werd gehouden in de Feestzaal van het Gouvernement. Nadat er een akkoord was bereikt, werd er besloten om van de officiële ondertekening een bijzondere gelegenheid te maken. Op 7 februari 1992 werd het verdrag in de Statenzaal van het Gouvernement voorzien van de handtekeningen van alle deelnemende ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën.

Waarom werd het Verdrag in Maastricht gesloten?

In de tweede helft van 1991 was Nederland voorzitter van de Europese Raad, waarin de twaalf lidstaten van de EEG waren vertegenwoordigd. De Europtop werd daarom in Nederland gehouden. Limburg, samen met hoofdstad Maastricht, stelde zich kandidaat voor de organisatie. Door de ligging van Limburg, middenin de Euregio Maas-Rijn, het internationale karakter van de stad Maastricht, de vele goede hotel- en congresvoorzieningen én het toentertijd splinternieuwe Gouvernement aan de Maas als toplocatie, viel de keuze uiteindelijk op Maastricht. Dit in navolging van 1981, toen de Limburgse hoofdstad ook al eens een Eurotop mocht organiseren.